موضوع جستجو: کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شلنگ جم کن اتوماتیک 20 متری ورتلند انگلیس :   داراي سيستم رول كننده منظم شلنگ جهت جلو گيري از تاب خوردن شلنگ داخل محفظه مخصوص شلنگ داراي لولاي بزرگ همراه با پين بزرگ دستي جدا كننده باكس از